Goede resultaten in een uitdagend jaar

(PresseBox) ( Rotterdam, Nederland, )

Omzet: EUR 1,7 miljard (2019: EUR 1,6 miljard)
EBITDA: EUR 226 miljoen (2019: EUR 254 miljoen)
Nettoresultaat: EUR 33 miljoen (2019: EUR 46 miljoen)
Operationele kasstroom: EUR 476 miljoen (2019: EUR 30 miljoen)
Orderportefeuille: EUR 3,6 miljard (2019: EUR 3,6 miljard)
Nettoschuld: EUR -24 miljoen (2019: EUR 307 miljoen)
Solvabiliteitsratio: 41,3% (2019: 41,8%).


2020 was een uitdagend jaar. De COVID-19-pandemie heeft een grote invloed gehad op ons dagelijks leven, onze families getroffen, onze manier van werken veranderd, en ons voor talloze zakelijke uitdagingen gesteld. Ook voor Van Oord is dit een uitzonderlijk jaar geweest. Onze eerste prioriteit was en is de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. We hebben ons aan nieuwe omstandigheden weten aan te passen, en we prijzen ons gelukkig met de flexibiliteit van onze medewerkers en de veerkracht van onze organisatie. Doordat we snel reageerden, de focus legden op opdrachtgevers en projecten en onze kosten herstructureerden, zijn we erin geslaagd een hogere omzet, sterkere operationele resultaten, een relatief stabiele EBITDA en een zeer sterke kasstroom te genereren. We hebben een reorganisatie uitgevoerd die al onze medewerkers raakte. We hebben ons weten aan te passen, en daarmee een solide financiële basis gelegd voor toekomstige groei.

Belangrijkste financiële resultaten

Dankzij het uitstekende werk van onze mensen hebben we solide financiële resultaten geboekt. In 2020 realiseerde Van Oord een omzet van EUR 1.677 miljoen (2019: EUR 1.644 miljoen) en ondanks de impact van herstructureringskosten en incidentele kosten bleef de EBITDA relatief stabiel met EUR 226 miljoen (2019: EUR 254 miljoen).

De kasstroom was zeer sterk, hetgeen resulteerde in een positieve netto-kasstroom van EUR 24 miljoen ultimo boekjaar (2019: nettoschuld EUR 307 miljoen). Onze orderportefeuille bleef stabiel met EUR 3.553 miljoen (2019: EUR 3.610 miljoen).

De omzet kende in 2020 een andere structuur dan in 2019. De omzet van de business unit Dredging daalde verder tot EUR 598 miljoen (2019: EUR 690 miljoen) door de aanhoudende marktdruk, nog eens versterkt door COVID-19. Offshore Wind boekte meer omzet (2020: EUR 632 miljoen, 2019: EUR 571 miljoen) door een hoog activiteitenniveau. De omzet van de business unit Offshore bleef stabiel met EUR 211 miljoen (2019: EUR 210 miljoen). De business unit Netherlands vergrootte zijn omzet tot EUR 236 miljoen (2019: EUR 173 miljoen) als gevolg van de grote projecten in uitvoering (waaronder Afsluitdijk, A16 bij Rotterdam).

Onze EBITDA bleef met EUR 226 miljoen relatief stabiel. Een goede prestatie gezien de moeilijke omstandigheden en eenmalige kosten. Maatregelen in verband met COVID-19 en de herstructurering van onze organisatie hebben geresulteerd in tientallen miljoenen aan incidentele kosten. Gedegen projectuitvoering en (relatief) goede projectresultaten, maar ook aanzienlijke kostenbesparingen, kwamen onze resultaten over 2020 ten goede.

Onze orderportefeuille bedroeg eind 2020 EUR 3.553 miljoen, hetgeen stabiel is ten opzichte van 2019 (EUR 3.610 miljoen). Onze onderliggende markten blijven aantrekkelijk en onze orderportefeuille zal naar verwachting groeien. In 2020 werd Van Oord door RWE gekozen als 'preferred contractor' voor het Sofia Offshore Wind Project. Dit project is nog niet opgenomen in de orderportefeuille eind 2020. Van Oord is verantwoordelijk voor de engineering, inkoop, bouw en installatie (EPCI) van de monopile-fundaties en verbindingskabels van het Sofia project, dat een capaciteit heeft van 1,4 GW.

Met eigen middelen ter waarde van EUR 1.015 miljoen (2019: EUR 1.008 miljoen) en een solvabiliteitsratio van 41,3% (2019: 41,8%) was onze financiële positie in 2020 onverminderd sterk. We hadden een positieve netto-kasstroom van EUR 24 miljoen, vergeleken met een nettoschuld van EUR 307 miljoen ultimo 2019, en blijven daarmee ruim binnen de voorwaarden van onze kredietfaciliteiten.

De verbetering van onze schuldpositie was voornamelijk te danken aan de zeer sterke operationele kasstroom (2020: EUR 476 miljoen, 2019: EUR 30 miljoen) als gevolg van positieve ontwikkelingen in het werkkapitaal en EBITDA.

We temporiseerden onze investeringskasstroom (EUR 2020: EUR 120 miljoen, 2019: EUR 222 miljoen). Vanaf 2021 zullen we weer meer gaan investeren teneinde de mogelijkheden die zich aandienen te benutten.
The publisher indicated in each case is solely responsible for the press releases above, the event or job offer displayed, and the image and sound material used (see company info when clicking on image/message title or company info right column). As a rule, the publisher is also the author of the press releases and the attached image, sound and information material.
The use of information published here for personal information and editorial processing is generally free of charge. Please clarify any copyright issues with the stated publisher before further use. In the event of publication, please send a specimen copy to service@pressebox.de.