PresseBox
Press release BoxID: 809375 (Nuvias Deutschland GmbH)
  • Nuvias Deutschland GmbH
  • Sachsenfeld 2
  • 20097 Hamburg
  • https://www.nuvias.com/
  • Contact person
  • Jens Dose
  • +49 (69) 5800981-32

Wick Hill a Zycko se stávají součástí Nuvias Group, což je nový název pro prvotřídní distribuční podnikání v regionu EMEA, vybudované společností Rigby Private Equity (RPE)

Wick Hill a Zycko budou ihned působit pod názvem "Wick Hill, a Nuvias group company " a "Zycko, a Nuvias group company "

(PresseBox) (Londýn, Anglie, ) která nabízí vynikající úroveň flexibility a služeb s přidanou hodnotou. Výrobci a poskytovatelé řešení mohou díky Nuvias těžit ze zrychleného růstu, který je jim nabízen ve všech fázích životního cyklu podnikání a vývoje produktu. Tím může být umožněna rychlá expanze v celém EMEA regionu.

Paul Eccleston, generální ředitel společnosti RPE, přebírá od nynějška také roli CEO Nuvias. Eccleston k tomu poznamenal: „Zycko a Wick Hill tvoří základ společnosti Nuvias. S touto společností jsme vytvořili nový začátek mezinárodně aktivního distributora. Vybudujeme nového distributora, který bude schopný se přizpůsobit měnícím se požadavkům kanálu. Již dnes slouží Nuvias 40 dodavatelům a 5000 partnerům ve 13 zemích. V budoucnu máme v úmyslu pokrýt všechny důležité oblasti EMEA regionu, a poskytnout tak podnikům společný přínos. Díky tomu dostanou výrobci a prodejci ve své třídě nejlepší distribuční služby bez ohledu na to v jaké zemi působí.“

Wick Hill a Zycko

Wick Hill a Zycko byly první akvizice, které byly provedeny společností RPE a jsou prvními specializovanými distributory v rámci skupiny Nuvias. Obě firmy jsou již ve svém oboru dobře známéveličiny s výbornou pověstí a také vynikajícími znalostmi prvotřídních služeb. Tyto společnosti nabízejí služby s vynikající přidanou hodnotou a širokou paletou řešení, která dopomáhá partnerům v kanálu k dobré marži a dobrým možnostem poradenství. Tato filozofie a hodnoty hrají ústřední roli také ve společnosti Nuvias a budou mít zásadní význam pro další proces růstu.

Dodavatelé a partneři nejsou těmito změnami nijak zasaženi, mimoto se budou určitě nabízet další příležitosti růstu. Jak Wick Hill tak i Zycko budou nadále aktivní ve svých současných lokalitách se stávajícím personálem a v čele s Ianem Kilpatrick, předsedou Wick Hill a Davidem Galton-Fenzi, CEO Zycko.

Ian Kilpatrick, předseda Wick Hill Group, poznamenal: „Je to vzrušující krok v průběhu růstu a vývoje Wick Hill a Zycko. Přestože můžeme působit nezávisle na sobě pod jménem Nuvias, můžeme i nadále spoléhat na sílu a pověst obou společností a stavět na ní. Součastně lze se společnou identitou urychlit expanzi v EMEA regionu.“

David Galton-Fenzi, CEO Zycko, řekl: „Vzrušení a očekávání mezi našimi zaměstnanci, zákazníky a dodavateli se výrazně zvyšuje. Toto je způsobeno především možnostmi růstu a vývoje, které budou v budoucnu od Nuvias k dispozici. Pro zaměstnance Zycko a Wick Hill nabízí založení Nuvias nové kariérní šance, které umožňují dobrý střednědobý a dlouhodobý kariérní růst v rámci regionu EMEA. Toto a očekávaný rychlý růst činí Nuvias atraktivním zaměstnavatelem pro budoucí budování své vlastní úspěšné kariéry.“

Nový název napovídá, že v budoucnu budou probíhat další akvizice nových prvotřídních distributorů přidané hodnoty, kteří připojí další země v dané geografické oblasti, dají k dispozici více služeb a lépe uspokojí potřeby výrobců a prodejních partnerů. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto sjednotit vše pod společný název.

Momentálně obsahuje portfolio produktů Nuvias následující: sítě(networking), infrastrukturu, bezpečnost, komunikaci, skladování(storage), kontinuitu, recovery, přístup, výkon(performance), monitorování a řízení. Obrat činí více než 300 milionů amerických dolarů. Nedávno se Nuvias stala distributorem pro poskytovatele Unitrends a Malwarebytes v celém regionu EMEA.V lednu 2015 byla otevřena první společná kancelář Wick Hill + Zycko ve Vídni, Rakousko.

Nové obsazení pozic představenstva

Ian Kilpatrick, David Galton-Fenzi, Lee Driscoll, ředitel prodeje společnosti Zycko a Helge Scherff, generální ředitelka společnosti Wick Hill Německo, se stanou členy představenstva Nuvias Group.

INFORMACE PRO NOVINÁŘE

Regionální struktura

Aktuální geografická struktura Nuvias je rozdělena do tří oblastí s pobočkami v 13 zemích.

Sever

Velká Británie, Skandinávie a Benelux. Tento region vede Lee Driscoll.

Střed

DACH a střední Evropa. Tento region vede Helge Scherff.

Jih

Francie, Španělsko, Itálie a Středomoří. Tento region je přechodně veden Davidem Galton-Fenzi.

KONEC OZNÁMENÍ

Výchozí jazyk, v kterém byl zveřejněn originální text, je oficiální a autorizovaná verze. Překlady jsou poskytovány pro lepší porozumění. Pouze jazyková verze, která byla zveřejněna v originále, je právoplatná. Porovnejte proto překlady s originální jazykovou verzí oznámení.

Pro další tiskové informace kontaktujte, prosím, Annabelle Browna na 01326 318212, e-mail abpublicrelations@btinternet.com. Wick Hill https://www.wickhill.com Zycko http://www.zycko.com

Website Promotion