Contact
QR code for the current URL

Press release Box-ID: 971974

Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG Im Ehrenfeld 4 58791 Werdohl, Germany http://www.stauff.com/
Contact Mr Boris Mette +49 2392 916154
Company logo of Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG

Komponentgrupper med rørledninger forenkler produksjonprosessen

Stauff utvider internasjonale anlegg med rørbøyningssentre

(PresseBox) (Werdohl, )
Stauff, internasjonal produsent av komponenter for hydrauliske ledninger, investerer i egne rørbøyningssentre over hele verden. I engelske Sheffield hos Stauff UK har utformingen av komplekse ledningssystemer og bearbeidingen av rørledninger allerede hørt til den daglige forretningen i 30 år.

I løpet av de siste årene ble også Stauffs datterselskaper i Russland, India og Brasil utstyrt med hightech rørbøyningsmaskiner. På begynnelsen av 2019 fulgte senteret i USA. Også Stauff-selskapene i Italia, Kina, Korea og Australia har også mer eller mindre tilbudt bearbeiding av rørledninger i mange år. For tiden utvides kapasitetene i Russland. Ytterligere produksjonssteder i Europa og Asia er under planlegging.

Stauff utvikler dermed sitt konsept av skalerbare tjenester rundt hydrauliske ledninger, Stauff Line, konsekvent videre: "Ved at vi i stadig flere land integrerer tilkoblingsklare, forberedte rør i forhåndskonfeksjonerte komponentgrupper, fjerner vi flere krevende trinn i produksjonsprosessene til OEM", forklarer Jörg Deutz, CEO for Stauff-gruppen, om strategien.

Røret til Stauff Line

I Stauffs rørbøyningsanlegg kan rør i alle vanlige materialer og utførelser, med diametere fra 6 til 50,8 mm og veggtykkelser fra 1 til 45 mm i høykomplekse former bøyes. Komponenter som muttere og skjæreringer kan monteres maskinelt, og rørender kan klargjøres ved avfasing eller omforming for opptak i rørforbindelser. Videre arbeidstrinn er for eksempel sveising og lodding av tilkoblingsdeler med påfølgende belegg eller overflateforedling. Også formonteringen av ytterligere systemkomponenter som klemmer, flenser, kulekraner, fordelere osv. – alle fra egen utvikling og produksjon – skjer direkte hos Stauff. De monteringsklare, forberedte rørledningene leveres kombinert med komponentgrupper og moduler, montert på shadowboards eller A-frames frem til monteringsbåndet til maskin- og anleggsbyggeren.

Fordelene er helt klare: Anskaffelsestidsforbruk og lagerbestander for enkelte komponenter reduseres, effektivitet og sikkerhet på grunn av kortere monteringstider og unngåelse av monteringsfeil øker, og det store ansvaret for hele ledningsavsnitt fra tilkobling til tilkobling overføres til én enkelt produsent.

Overføring av erfaring og internasjonal kunnskap

Forbilde for alle steder er det globale Stauff-kompetansesenteret for rørbearbeiding hos det britiske datterselskapet i Stauff-gruppen. For å kunne produsere produkter på konstant høyt kvalitetsnivå over hele verden blir alle Stauff-anlegg utstyrt med de samme high-tech rørbøyningsautomatene som den som brukes her. De er forbundet med hverandre gjennom en skyapplikasjon, slik at produksjonsparametere, som eventuelt ble funnet hos Stauff UK, kan overføres fra maskin til maskin.

"I stedet for en lang programmeringsprosess finnes kunnskapsoverføringen fra våre erfarne britiske kolleger til anlegg over hele verden," sier Jörg Deutz. "Det nære internasjonale samarbeidet er spesielt av enorm fordel for de globalt virksomme foretakene. De kan kjenne seg trygge på at de mottar 100 % identiske høykvalitets ledningsmoduler over hele verden. Dette garanterer vi både som full-liner, der det arbeides kun med komponenter fra egen produksjon, og som innehaver av høykompetente rørbøyningssentre."

Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG

I mer enn 50 år har foretakene i STAUFF-gruppen utviklet, produsert og solgt ledningskomponenter og hydraulikktilbehør til maskin- og anleggsbygg og industrielt vedlikehold.

Til produktprogrammet hører aktuelt ca. 40000 standardkomponenter i ti produktgrupper, samt et mangfold av spesial- og systemløsninger som kan produseres etter kundenes angivelser eller på basis av egne utviklinger.

Filialer i 18 land og det nære samarbeidet med et utbredt nettverk av handelspartnere og fabrikkrepresentanter i samtlige industriland sikrer en maksimal tilgjengelighet og servicekompetanse på stedet.

Over hele verden er ca. 1400 medarbeidere aktive for STAUFF-gruppen, og av disse befinner ca. 580 seg ved fem anlegg i Tyskland:

I regnskapsåret 2018 oppnådde foretakene i STAUFF-gruppen en ekstern omsetning på over EUR 251 millioner.

The publisher indicated in each case is solely responsible for the press releases above, the event or job offer displayed, and the image and sound material used (see company info when clicking on image/message title or company info right column). As a rule, the publisher is also the author of the press releases and the attached image, sound and information material. The use of information published here is generally free of charge for personal information and editorial processing. Please clarify any copyright issues with the stated publisher before further use. In case of publication, please send a specimen copy to service@pressebox.de.
Important note:

Systematic data storage as well as the use of even parts of this database are only permitted with the written consent of unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2022, All rights reserved

The publisher indicated in each case is solely responsible for the press releases above, the event or job offer displayed, and the image and sound material used (see company info when clicking on image/message title or company info right column). As a rule, the publisher is also the author of the press releases and the attached image, sound and information material. The use of information published here is generally free of charge for personal information and editorial processing. Please clarify any copyright issues with the stated publisher before further use. In case of publication, please send a specimen copy to service@pressebox.de.