Efektywna współpraca w zakresie projektów badawczo-rozwojowych pomiędzy ESA a SCHURTER AG

Firma SCHURTER może pochwalić się wieloletnią, udaną współpracą z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) nad realizacją projektów badawczo-rozwojowych / Już dwa bezpieczniki uzyskały kwalifikację ESA do zastosowań w przestrzeni kosmicznej

Efektywna współpraca w zakresie projektów badawczo-rozwojowych pomiędzy ESA a SCHURTER AG
(PresseBox) ( Luzern, )
29 stycznia 2016 roku, po zakończeniu intensywnego procesu oceny i kwalifikacji przy współpracy z przedstawicielami Europejskiego Centrum Badań i Technologii Kosmicznych (ESTEC) z Holandii firma SCHURTER uzyskała certyfikację bezpiecznika HCSF. Ponad 8 lat po pomyślnej kwalifikacji MGA-S SCHURTER w dalszym ciągu jest jedynym szwajcarskim przedsiębiorstwem, a tym samym także i jedynym europejskim dostawcą bezpieczników, z taką kwalifikacją [1].

MGA-S [2] to bezpiecznik przeznaczony do montażu powierzchniowego (SMD), wytwarzany w technologii cienkowarstwowej, z ceramiczną obudową, hermetycznie szczelny i nadzwyczaj wytrzymały. Analogicznie zaprojektowano także nowy bezpiecznik HCSF [3] tylko z myślą o użytkowaniu przy wyższych prądach znamionowych. Rozwiązania zastosowane w ramach prac projektowych przedstawiono w historii sukcesu tej współpracy [4] Oprócz opisu możliwości technicznych umieszczono tam także odniesienia do odpowiednich dokumentów dotyczących współpracy z ESA.

Obydwa bezpieczniki spełniają nadzwyczaj wysokie wymagania przemysłu kosmicznego takie jak np. stałe właściwości przy eksploatacji w warunkach wysokiej próżni lub przy przyspieszeniu na poziomie 1'600 g. Inne istotne dane dotyczące produktów znaleźć można w poszczególnych kartach technicznych. Każdy dostarczany bezpiecznik przechodzi test starzenia przez 168 h w temperaturze 85°C i przy 96% prądu znamionowego. W ten sposób wskaźnik awaryjności bezpiecznika w czasie późniejszej eksploatacji jest redukowany praktycznie do zera. Produkty są przygotowywane wraz ze szczegółowym raportem z przeprowadzonych prób.

Firma SCHURTER jest dumna, że zalicza się do wskazanych na stronie ESA kwalifikowanych dostawców [5]. Doskonała jakość produktów firmy SCHURTER to efekt ukierunkowanych, zorientowanych na rynek prac rozwojowych, prowadzonych przy współpracy z naszymi partnerami, a także zastosowania najnowocześniejszych procesów i urządzeń produkcyjnych. Przedsiębiorstwo wyróżnia także konsekwentna polityka zarządzania jakością.

Internet:

Qualified Manufacturer acc. ESCC Specificationen [1]

Karta techniczna MGA-S [2]

Data Sheet HCSF at ESA [3]

Success Story: ESA Cooperation [4]

ESCC QPL (Qualified Parts List) [5]

 
The publisher indicated in each case is solely responsible for the press releases above, the event or job offer displayed, and the image and sound material used (see company info when clicking on image/message title or company info right column). As a rule, the publisher is also the author of the press releases and the attached image, sound and information material.
The use of information published here for personal information and editorial processing is generally free of charge. Please clarify any copyright issues with the stated publisher before further use. In the event of publication, please send a specimen copy to service@pressebox.de.