Trápí Vás vlhkost a plísně?

Tak vam pomuze aktivní elektroosmóza MAUERPOL®….

(PresseBox) ( Pirna, )
Nesplnila již učiněná sanační opatření Vaše očekávání ?
Tak vam pomuze aktivní elektroosmóza MAUERPOL®….

Vysušovací metody na principu aktivní elektroosmózy jsou technicky vhodné pro všechny druhy materiálů a konstrukcí s pórovitou strukturou, ve kterých dochází k pohybu vody působením kapilárních sil. Jedná se o přímou sanační metodu, která řeší příčinu vzlínání vlhkosti do konstrukcí staveb, vysušuje stavby a následně je udržuje po mnoho let v suchém stavu daném Českou stavební normou, která udává hodnoty suchého zdiva pro prostory pod úrovní terénu okolo 6,5 % vlhkosti (1% vlhkosti = 25l vody v m3 zdiva) a pro obytné prostory, či nadzemní prostory okolo 3% vlhkosti.

Aktivní elektroosmóza je systém založený na řídící jednotce, která generuje stejnosměrný elektrický proud do obvodu, rozvedeném do vlhkostí zasažených zdí objektu. Tento elektrický obvod je vybaven kladnými elektrodami (anodami) a na nejnižší místo objektu je umístěna uzemňovací elektroda (katoda). Celý systém vytváří elektrické pole, které působí na kapilární vzlínající vlhkost a nijak nenarušuje běžný chod elektrických spotřebičů v objektu a nemá také vliv na zdravotní stav obyvatel domu. Elektrické pole vytvořené systémem řídící jednotky a elektrod působí na kapilární vzlínající vlhkost v objektu tak, že dochází k pohybu molekul vody směrem od kladné elektrody (anody rozvedené ve vlhkostí zasažených zdech) k uzemňovací elektrodě (katoda), která je umístěna většinou ve sklepě, případně na nejnižším místě v objektu, tak, aby docházelo k ústupu vlhkosti z obvodových stěn, z podlaha a příček, směrem do sklepních prostor a následně do podzákladí.

Proč právě aktivní elektroosmóza

• Vyřeší problém s vlhkostí kompletně v jednom kroku – vodorovné i svislé izolace
• Vysoušení zdiva probíhá bez výrazných stavebních prací, proto nemůže dojít k narušení statiky odvlhčovaného objektu, jeho stavební podstaty a tudíž nemohou vzniknout na budovách žádné škody
• Jde o systém s minimálními stavebními požadavky na instalaci. Nevyžaduje zásah do stavebních konstrukcí. Vlastní provoz je zcela bezúdržbový, provozní náklady jsou zanedbatelné.
• Pro proces odvlhčování nejsou překážkou jakékoliv tloušťky zdi. Lze proto odstranit vlhkost i z jinak velmi problematických konstrukcí.
• Vysušování a odsolování zdiva probíhá v celém profilu stavebních konstrukcí.
• Vhodný časový předstih instalace technologie před následnými sanačními pracemi (zateplování, výměna oken..) může podstatně pozitivně ovlivnit podmínky jejich provádění a ve svém důsledku tyto práce zjednodušit a zlevnit.
• Jedná se o přímou sanační metodu dle ČSN P 73 0610 a Ö-NORM 3355-2
• Rychle vysuší a odsolí zdivo (znatelný ústup vlhkosti již po 1 měsíci od instalace)
• Vysuší i promočené základy – voda je stahována k uzemnění pod základovou spáru
• Rychle vysuší po vodních záplavách (povodně, přívalové deště)
• Rychle vysuší po havarijních únicích vody (prasklé potrubí)
• Odstraní vlhkost způsobenou po zatékání ze svahů, z vadných žlabů střechy apod.
• Bez velkého nepořádku (podřezávání, bez použití chemie)
• Neomezí se provoz v domě – realizace instalace již od 2 pracovních dnů
• Vysuší všechny obvodové zdi, příčky, podlahy, stropy a sklepní prostory
• Následně snižuje náklady na vytápění
• Doba vysušení 1 rok a poté udržování zdiva v suchém stavu

Mate zajem o aktivni elektroosmozu k samostatne instalaci ?
Usetrete si drahou instalaci.....
Cena ted od 1099 €uro
Poradenstvi instalace aktivni elektroosmosy na miste objektu pri dovozu materialu
Mluvime i cesky
Shop: www.mauerpol.info
Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.
Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@pressebox.de.