Αντιστροφείς KOSTAL: Άριστα εξοπλισμένοι για τη νέα γενιά Φ/Β πλαισίων 400 W

Μεγαλύτερη ισχύς, μεγαλύτερη απόδοση, περισσότερα οφέλη.

Τα νέα Φ/Β πλαίσια 400 W εξασφαλίζουν μεγαλύτερες ενεργειακές αποδόσεις αλλά και οι μεγαλύτερες κυψέλες φροντίζουν για υψηλότερη ένταση ρεύματος των Φ/Β πλαισίων. Σε αυτήν την περίπτωση, η προσοχή επικεντρώνεται στην επιλογή του κατάλληλου αντιστροφέα. Οι αντιστροφείς της KOSTAL ήδη μπορούν να επεξεργαστούν το υψηλότερο ηλεκτρικό ρεύμα της νέας γενιάς Φ/Β πλαισίων 400 W.
(PresseBox) ( Freiburg, )
Οι κατασκευαστές Φ/Β πλαισίων αντιδρούν στις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες με προσαρμογές στις κυψέλες των Φ/Β πλαισίων. Οι νέες πρώτες ύλες, οι αλλαγές στη διαδικασία κατασκευής των ημιαγωγών και η βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής παρέχουν στην αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων μεγαλύτερους δίσκους πυριτίου, οι οποίοι απαιτούνται για την παραγωγή των κυψελών των Φ/Β πλαισίων. Η συνολική παραγωγή Φ/Β πλαισίων με χρήση των μεγαλύτερων δίσκων πυριτίου και ονομαστική ισχύ 54 Gigawatt ήδη περιλαμβάνει περίπου τις μισές εκδόσεις Φ/Β πλαισίων που είναι διαθέσιμες στην αγορά το 2021.

Τι κρύβεται στη νέα γενιά Φ/Β πλαισίων 400 W

Μέχρι πρότινος, οι κυψέλες των Φ/Β πλαισίων με μήκος ακμής 166 mm κανονικά συνδέονταν ολόκληρες ή ως ημικυψέλες στα Φ/Β πλαίσια. Οι νέες κυψέλες με μέγεθος 182 mm ή ακόμη και 210 mm έχουν μία νέα δομή και αλλάζουν τις διαστάσεις του Φ/Β πλαισίου.

Το νέο Φ/Β πλαίσιο με 108 ημικυψέλες

Έτσι, για παράδειγμα, 108 από τις νέες ημικυψέλες των 182 mm συνδέονται σε Φ/Β πλαίσια (δίσκοι πυριτίου M10) για χρήση σε κατοικίες. Λόγω των μεγαλύτερων κυψελών, το Φ/Β πλαίσιο έχει κάπως μεγαλύτερο πλάτος (περ. 1,14 m). Εσωτερικά, ωστόσο, συνδέονται λιγότερες κυψέλες από ό,τι στις υφιστάμενες γενιές των 120 ημικυψελών. Τα λιγότερα κενά μεταξύ των κυψελών συνεπάγονται υψηλότερη απόδοση του Φ/Β πλαισίου, διότι χρησιμοποιείται μεγαλύτερη ενεργή επιφάνεια. Ένα Φ/Β πλαίσιο με 108 ημικυψέλες και ισχύ 400 Watt έχει βαθμό απόδοσης 20,46% (π.χ. Suntech STP405S).

Το νέο Φ/Β πλαίσιο με 120 κυψέλες ενός τρίτου

Μία διαφορετική οδό ακολουθούν οι κατασκευαστές που ενσωματώνουν κυψέλες με μήκος ακμής 210 mm από τους λεγόμενους δίσκους πυριτίου M12. Αυτές χρησιμοποιούνται για Φ/Β πλαίσια σε κατοικίες, διαχωρίζονται σε τρία κομμάτια κυψέλης ίδιου μεγέθους και συνδέονται ξανά σχηματίζοντας 120 κυψέλες ενός τρίτου σε ένα Φ/Β πλαίσιο. Οι μεγαλύτερες κυψέλες συγκροτούνται σε μία νέα συστοιχία κυψελών με 5 x 24 κυψέλες ενός τρίτου. Επειδή με αυτόν τον τρόπο ενσωματώνονται μόνο 5 λωρίδες κυψελών, τα Φ/Β πλαίσια έχουν πλάτος περ. 1,08 m. Ένα Φ/Β πλαίσιο με ισχύ 400 Watt επιτυγχάνει με 120 κυψέλες ενός τρίτου βαθμό απόδοσης 21,3% (π.χ. Trina Vertex S).

Η KOSTAL είναι ήδη συμβατή με τη νέα γενιά Φ/Β πλαισίων 400 W

Οι αντιστροφείς της KOSTAL είναι ήδη συμβατοί με τη νέα γενιά Φ/Β πλαισίων 400 W. Ο PLENTICORE plus, ο PIKO IQ, ο PIKO 12-20, ο PIKO MP plus και ο PIKO CI ήδη είναι άριστα εξοπλισμένοι για την επεξεργασία της υψηλότερης έντασης ρεύματος έως και 13 Ampere των Φ/Β πλαισίων.

Για κάθε εγκατάσταση με νέας γενιάς Φ/Β πλαίσια 400 W, από τις μικρές επιφάνειες στέγης μέχρι τις μεγάλες υπαίθριες εγκαταστάσεις, οι αντιστροφείς της KOSTAL αποτελούν τις κατάλληλες κεντρικές συσκευές μετατροπής και ελέγχου της ενέργειας.

Γιατί είναι τώρα τόσο σημαντική η επιλογή του αντιστροφέα;

Με τα νέα μεγέθη των κυψελών των Φ/Β πλαισίων, η προσοχή επικεντρώνεται στην επιλογή του κατάλληλου αντιστροφέα. Διότι οι μεγαλύτερες αλλά, συνεπώς, λιγότερες εγκατεστημένες κυψέλες στη στέγη σημαίνουν μικρότερη τάση ανά Φ/Β πλαίσιο και ταυτόχρονα μεγαλύτερες κινήσεις του ρεύματος, τις οποίες ο αντιστροφέας πρέπει να ελέγξει και να επεξεργαστεί βέλτιστα.

Οι αντιστροφείς της KOSTAL ήδη επεξεργάζονται το ρεύμα εισόδου της νέας γενιάς Φ/Β πλαισίων με ισχύ 400 Watt και άνω. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλη η ισχύς του Φ/Β πλαισίου, χωρίς να χρειάζεται να περιορίζει ο αντιστροφέας τη ροή ενέργειας – και αυτό είναι εφικτό από όλες τις σειρές αντιστροφέων KOSTAL.

Επισκόπηση όλων των αντιστροφέων KOSTAL που είναι συμβατοί με τη νέα γενιά Φ/Β πλαισίων 400 W

PLENTICORE plus

Ο PLENTICORE plus είναι συμβατός με τη νέα γενιά Φ/Β πλαισίων 400 W πολυάριθμων κατασκευαστών, όπως Axitec, JA Solar, Luxor, Solar Fabrik, Suntech, Trina και πολλών άλλων.

Ο PLENTICORE plus στις κατηγορίες ισχύος 3-10 kW λειτουργεί ως καθαρά Φ/Β αντιστροφέας ή ως υβριδικός αντιστροφέας με σύνδεση ενός συσσωρευτή. Ο PLENTICORE plus διαθέτει τρεις εισόδους DC, κάθε μία με μέγιστο ρεύμα εισόδου 13 Ampere.

Έτσι, με τον PLENTICORE plus 10 μπορούν να συνδεθούν έως 16 Φ/Β πλαίσια (και περισσότερα) 400 W της νέας γενιάς.

PIKO MP Plus

Ο PIKO MP plus είναι συμβατός με τη νέα γενιά Φ/Β πλαισίων 400 W πολυάριθμων κατασκευαστών, όπως Axitec, JA Solar, Luxor, Solar Fabrik, Suntech, Trina και πολλών άλλων.

Ο μονοφασικός PIKO MP Plus προβλέπεται για τις κατηγορίες ισχύος 1,5 – 5 kW. Το μεγάλο εύρος τάσης εισόδου από 75 έως 750 Volt με μέγιστο ρεύμα εισόδου 13 Ampere επιτρέπει πολυάριθμες δυνατότητες συνδεσμολογίας για τη νέα γενιά Φ/Β πλαισίων 400 W. Έτσι, με τον PIKO MP plus 4.6-2 μπορούν να συνδεθούν έως 16 Φ/Β πλαίσια 400 W της νέας γενιάς σε ένα String.

Επομένως, ο PIKO MP plus είναι η ιδανική λύση για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε μικρές επιφάνειες στέγης διαδοχικά κτισμένων κατοικιών, μονοκατοικιών, γκαράζ και υπόστεγων στάθμευσης.

PIKO CI

Ο PIKO CI είναι συμβατός με τη νέα γενιά Φ/Β πλαισίων 400 W πολυάριθμων κατασκευαστών, όπως Axitec, JA Solar, Luxor, Solar Fabrik, Suntech, Trina και πολλών άλλων.

Με τον PIKO CI, ο οποίος διατίθεται σε τρεις κατηγορίες ισχύος από 30 έως 60 kW και εύρος τάσης MPP από 200 έως 960 Volt, μπορούν να συνδεθούν έως 23 Φ/Β πλαίσια 400 W της νέας γενιάς ανά Φ/Β στοιχειοσειρά. Σε αυτήν την περίπτωση είναι εφικτές οι συνδέσεις έως και δύο String ανά MPP-Tracker. Το μέγιστο ρεύμα εισόδου στην είσοδο DC ανέρχεται σε 13 Ampere.

Ο PIKO CI είναι η καλύτερη επιλογή για κάθε επιχείρηση. Στη βιομηχανία, στη βιοτεχνία, στη γεωργία ή σε υπαίθριες επιφάνειες – ο PIKO CI επιτρέπει την καλύτερη απόδοση σε συνδυασμό με τα νέα Φ/Β πλαίσια 400 W με μέγιστους βαθμούς απόδοσης.

PIKO IQ

Ο PIKO IQ είναι συμβατός με τη νέα γενιά Φ/Β πλαισίων 400 W πολυάριθμων κατασκευαστών, όπως Axitec, JA Solar, Luxor, Solar Fabrik, Suntech, Trina και πολλών άλλων.

Με ισχύ 3-10 kW, ο PIKO IQ είναι εξαιρετικά ισχυρός και με τα δύο MPP-Tracker παρέχει δυνατότητα διαμόρφωσης για όλες σχεδόν τις στέγες. Με το διευρυμένο εύρος τάσης MPP από 180 έως 720 Volt, αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη ιδιαίτερα για διαχειριστές φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που επιθυμούν ακόμα μεγαλύτερη απόδοση από το Φ/Β σύστημά τους.

PIKO 12-20

Ο PIKO 12-20 είναι συμβατός με τη νέα γενιά Φ/Β πλαισίων 400 W πολυάριθμων κατασκευαστών, όπως Axitec, JA Solar, Luxor, Solar Fabrik, Suntech, Trina και πολλών άλλων.

Και ο PIKO 12-20 με ένταση ρεύματος εισόδου έως 20 Ampere προσφέρει τη δυνατότητα επεξεργασίας της υψηλότερης ισχύος της νέας γενιάς Φ/Β πλαισίων 400 W. Αυτή η έκδοση αντιστροφέα προβλέπεται για τριφασική τροφοδοσία και με έως και 3 MPP-Tracker είναι κατάλληλη για ευέλικτες διαμορφώσεις στη στέγη.

Το μεγάλο εύρος τάσης εισόδου και τα έως τρία MPP-Tracker που λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, επιτρέπουν τον ευέλικτο σχεδιασμό των String με έως 19 Φ/Β πλαίσια 400 W της νέας γενιάς. Έτσι, μπορούν να συνδεθούν String ποικίλου μήκους και ο αριθμός όπως και ο τύπος των Φ/Β πλαισίων να διαφέρουν.
The publisher indicated in each case is solely responsible for the press releases above, the event or job offer displayed, and the image and sound material used (see company info when clicking on image/message title or company info right column). As a rule, the publisher is also the author of the press releases and the attached image, sound and information material.
The use of information published here for personal information and editorial processing is generally free of charge. Please clarify any copyright issues with the stated publisher before further use. In the event of publication, please send a specimen copy to service@pressebox.de.