Dyrektywa UE dotycząca nakrętek tethered cap: Firma KHS doradza kompleksowo w sprawie działań i dopasowań w inii technologicznej

Konieczne odpowiednio wczesne zaplanowanie realizacji/ Różne założenia producentów napojów/ Dostawca kompleksowych rozwiązań stawia w doradztwie na wartości dodatkowe

Od roku 2024 zakrętki muszą być trwale połączone z jednorazowym opakowaniem PET. Firma KHS już teraz przygotowała dla swoich klientów szczegółową ofertę doradztwa w celu realizacji dyrektywy UE.
(PresseBox) ( Dortmund, )
Dyrektywa UE dotycząca nakrętek przymocowanych do butelki (ang. tethered cap) nakłada obowiązek trwałego przymocowania nakrętek do jednorazowych opakowań PET o pojemności do 3 litrów od lipca 2024 roku. Firma KHS już teraz przygotowała dla swoich klientów szczegółową ofertę doradztwa w celu realizacji wytycznych wynikających z tej polityki aż do ustalonego terminu. Niezależnie od tego, czy chodzi o spełnienie minimalnych wymagań określonych przez prawo, czy też już o osiągnięcie w ramach tethered cap długotrwałego obniżenia zużycia zasobów naturalnych i emisji CO2 – firma KHS doradza kompleksowo.

Dyrektywa jest częścią europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Jej celem jest zmniejszenie ilości najczęściej spotykanych w środowisku jednorazowych przedmiotów z tworzywa sztucznego. UE zalicza do nich również luźne nakrętki jednorazowych butelek PET na napoje. Artykuł 6 dyrektywy zawiera wymóg dotyczący nakrętek przymocowanych do opakowania (tethered cap) i ich wdrożenia do lipca 2024 Wszyscy producenci napojów bezalkoholowych, produktów z wody niegazowanej, napojów aseptycznych i piwa w UE muszą dostosować swoje linie technologiczne przed upływem ustalonego terminu. Obecnie prowadzone są prace nad ogólnoeuropejskimi normami dotyczącymi zamknięć w celu ułatwienia wprowadzenia dyrektywy dla wszystkich państw członkowskich. Ich uchwalenie oczekiwane jest w krótkim czasie. „Niepewność w branży jest wyczuwalna, ponieważ odpowiednia realizacja w linii technologicznej zależy również od ustalonych norm, a czas nagli”, mówi Armin Wille, kierownik działu sprzedaży usług serwisu w firmie KHS.

Szczegółowa koncepcja serwisowa firmy KHS pomaga podczas konwersji
Jednoczesna implementacja w 27 państwach członkowskich jest jedyna w swoim rodzaju i stanowi znaczne wyzwanie dla producentów napojów, wieczek i preform oraz wszystkich związanych z nimi branż. „Nasi klienci są zaniepokojeni i muszą zawczasu poznać możliwe środki i inwestycje, jakie muszą przedsięwziąć i wdrożyć w świetle decyzji regulacyjnych”, mówi Wille. Z tego względu kompleksowy dostawca opracował koncepcję serwisową, która na poziomie technicznym szczegółowo pokazuje, jakie modyfikacje są konieczne w maszynach do rozdmuchiwania i rozciągania opakowań PET oraz w zestawach nalewarka-zamykarka dla poszczególnych rozwiązań zamknięć. „Znamy obowiązujące warunki ramowe oraz związane z nimi nakrętki i zamknięcia w połączeniu z odpowiednimi pojemnikami. To samo dotyczy rynków i maszyn KHS, które są w stanie poddawać obróbce wszelkie kształty, z wyjątkiem zamknięć pozbawionych symetrii rotacyjnej”, wyjaśnia Wille. „W zależności od zastosowania oferujemy naszym klientom każdorazowo optymalne i indywidualne rozwiązanie techniczne”.

Dla zapewnienia szczegółowej i całościowej kompetencji w ramach doradztwa serwis firmy KHS ściśle współpracuje z ekspertami Bottles & Shapes™ w zakresie wzornictwa butelek. Wspólnie analizują wymagania klientów i doradzają podczas realizacji działań związanych z przebudową. Dzięki temu można firmom zajmującym się rozlewem wskazać wszystkie ważne parametry dla niezbędnych rozwiązań technicznych, aby mogły one inwestować z myślą o bezpiecznej przyszłości i punktualnie pod względem rynkowym, mówi Wille.

Zwykła wymiana nakrętki czy projekt nowej butelki
Rozwiązania mogą polegać na wymianie istniejącego zamknięcia na wariant tethered cap przez opracowanie lżejszego standardu zamknięcia, aż po analizę opakowania PET w zakresie wykraczającym poza wytyczne określone przepisami prawa. „Dokładnie przyglądamy się wszystkim parametrom butelki i doradzamy na tle dalszych możliwych oszczędności masy lub dopasowań w kontekście „Projektu zrównoważonego rozwoju”, mówi Wille. Nadrzędnym celem jest wygenerowanie dodatkowej i długoterminowej wartości dodanej w postaci oszczędności zasobów. Firma KHS bierze pod uwagę również nadchodzące dyrektywy UE, które wkrótce również będą odgrywać rolę w branży produkcji napojów. Do roku 2025 na przykład udział recyklatu w butelkach musi zgodnie z wytyczną UE wynosić 25 procent, następnie do roku 2030 30 procent.

W toku konsultacji dotyczących opakowań PET Bottles & Shapes™ pomaga firmie KHS w realizacji celów i przy ewentualnej konwersji portfolio. „Aktualnie jest dobry moment dla firm zajmujących się rozlewem, które dotychczas rezygnowały z projektowania na nowo swoich opakowań, aby zainwestować w przyszłość i wykorzystać obowiązkowe wytyczne dyrektywy UE jako szansę. Możemy jeszcze bardziej zaoszczędzić zasoby, a tym samym obniżyć koszty, zmniejszając masę butelki, a co z tego wynika zużycie materiałów”, mówi Wille.

Doradztwo w zakresie kosztów inwestycji początkowych
KHS rzetelnie przedstawia klientom koszty, z którymi muszą się liczyć w świetle planowanych inwestycji początkowych i z wyprzedzeniem przygotowuje obliczenia zwrotu z inwestycji: We współpracy z klientami lokalnymi, krajowymi i globalnymi kompleksowy dostawca opracowuje zarówno kosztorys, jak i oszczędności wynikające z mniejszego zastosowania PET. „Dzięki temu obowiązkowa wytyczna określona przepisami prawa może stać się punktem wyjścia dla innowacyjnych nowych produktów przy jednoczesnej oszczędności zasobów i trwałym zmniejszeniu emisji CO2 w produkcji”, mówi Wille. „Oferujemy wieloletnią ekspertyzę i mamy duże doświadczenie w tej dziedzinie, niezależnie od wytycznych UE. Konwersje formatów i opracowywanie opakowań to jedna z naszych podstawowych kompetencji”, mówi Wille. „W ten sposób pokazujemy, jakie wartości dodane oferujemy naszym klientom w całym procesie tworzenia wartości, i wzmacniamy tak ich pozycję produktową i markową.”
The publisher indicated in each case is solely responsible for the press releases above, the event or job offer displayed, and the image and sound material used (see company info when clicking on image/message title or company info right column). As a rule, the publisher is also the author of the press releases and the attached image, sound and information material.
The use of information published here for personal information and editorial processing is generally free of charge. Please clarify any copyright issues with the stated publisher before further use. In the event of publication, please send a specimen copy to service@pressebox.de.