Zapewnij bezpieczeństwo operacji konserwacyjnych i zredukuj czas przestojów w produkcji

Jak zmniejszyć koszty i czas przestojów produkcji przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa?

DSN3 MARECHAL DECONTACTOR
(PresseBox) ( Willstätt-Sand, )
Konserwacja przemysłowa (naprawcza, korygująca lub zapobiegawcza) zazwyczaj generuje koszty związane z przestojami produkcji, koniecznością wezwania elektryka lub uszkodzeniem urządzeń elektrycznych. Coraz więcej podmiotów przemysłowych koncentruje się na wzmocnieniu swoich zdolności do przeprowadzania konserwacji zapobiegawczych w celu optymalizacji całkowitych kosztów eksploatacji instalacji elektrycznych.

Wykorzystanie produktów MARECHAL® pomaga ograniczyć wpływ czynności konserwacyjnych na wydajność procesów produkcyjnych.

Seria DECONTACTOR™ łączy w sobie funkcję gniazda przemysłowego i rozłącznika, pozwalając na zasilanie urządzeń do 250 A, bez konieczności stosowania zewnętrznego stycznika do wyłączenia zasilania. DECONTACTOR™ został zaprojektowany do podłączania i odłączania pod obciążeniem, co może znacznie skrócić czas przestojów w produkcji.

Ponadto zastosowanie tego rozwiązania umożliwia odłączenie sprzętu, na którym planowane są prace, bez konieczności odłączania danego obwodu w rozdzielnicy zasilającej. Zapewnia również widoczną przerwę potwierdzającą odłączenia zasilania. Technicy utrzymania ruchu mogą wykonywać swoją pracę w minimalnym czasie i przy całkowitym bezpieczeństwie.

W przypadku awarii nie jest wymagane żadne przeszkolenie elektryczne załogi, ponieważ nie ma możliwości dotknięcia elementów pod napięciem, a odłączenie zasilania może być przeprowadzone bezpiecznie i szybko. Dlatego oczekiwanie na wykwalifikowanego elektryka podczas przestoju linii produkcyjnej nie stanowi już problemu. Na przykład: prace konserwacyjne polegające na wymianie silnika lub pompy mogą być wykonywane przez jednego technika mechanika.

Pomaga to również w trudnościach z rekrutacją wykwalifikowanego personelu.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości produktów i technologii o długiej żywotności można zmniejszyć ilość koniecznych czynności konserwacyjnych. Technologia styków czołowych MARECHAL® zapobiega korozji styków i zmniejsza możliwość przegrzania, zapewniając jednocześnie lepszą przewodność na stykach połączeń.

Dla jeszcze większego bezpieczeństwa, urządzenia MARECHAL® pozwalają na wdrożenie procedur LOTO, aby zapewnić bezpieczeństwo operatorów sprzętu.

Produkty MARECHAL® są przeznaczone do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych i obszarach niebezpiecznych oraz spełniają wymagania różnych norm lokalnych i międzynarodowych.
  • Są one specjalnie zaprojektowane do stosowania w następujących branżach: uzdatnianie wody, spożywczej, przemyśle ciężkim, przemyśle chemicznym
  • Do podłączenia: silników, pomp, maszyn produkcyjnych, urządzeń mobilnych, stacji ładowania pojazdów.
 

PRO-MAC
ul. Bema 55
91-492 Łódź
tel.: 42 61 61 680/681
https://www.promac.com.pl
The publisher indicated in each case is solely responsible for the press releases above, the event or job offer displayed, and the image and sound material used (see company info when clicking on image/message title or company info right column). As a rule, the publisher is also the author of the press releases and the attached image, sound and information material.
The use of information published here for personal information and editorial processing is generally free of charge. Please clarify any copyright issues with the stated publisher before further use. In the event of publication, please send a specimen copy to service@pressebox.de.