Gemeente Middelkerke in België investeert in zonnepanelen op de daken van 17 gemeentelijke gebouwen

Om haar CO2-uitstoot met meer dan 20% te verminderen en de energiekosten te verlagen, heeft de gemeente zonnepanelen op daken geplaatst met een totaal vermogen van 1 MW.

Middelkerke rooftop PV system on sports hall
(PresseBox) ( Teningen, )
Uitgangssituatie

Op 7 mei 2015 ondertekende de gemeente Middelkerke samen met 8 andere lokale Belgische besturen het Burgemeestersconvenant. Deze Europese beweging werd in 2008 opgericht door de Europese Commissie met het doel dat alle ondertekenaars zich ertoe verplichten om de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 20% te verminderen tegen 2020 en actieplannen voor duurzame energie te implementeren binnen het eerste jaar na de ondertekening. De ondertekenaars zijn lokale besturen van over de hele EU, van kleine dorpen tot grote metropolen.

Als ervaren installateur van projecten met zonnepanelen in gemeenten, met bovendien ervaring met investeringen op lange termijn, werd Ecorus geselecteerd om een ontwerp te leveren voor de haalbaarheid, bevoorrading, constructie, installatie en aansluiting van een fotovoltaïsch systeem voor 17 gemeentelijke gebouwen.

Het gemeentebestuur ontving het ontwerp van Ecorus met de aanbeveling voor de gemeente om zonnepanelen te installeren op daken van in totaal 5000 m2. De oppervlakte van alle zonnepanelen samen is zo groot als een voetbalveld. De meeste zonnepanelen werden geplaatst op de sporthallen ‘De Branding’ en ‘De Bamburg’ en op de gemeentelijke werkplaatsen.

Voor het project was een investering van 1 miljoen Euro nodig, die naar schatting over 8 jaar zal zijn terug verdiend. De zonnepanelen zullen ongeveer 20% van de elektriciteit leveren die in de betreffende gemeentelijke gebouwen nodig is. Daarom wordt het als een voordelige investering beschouwd met als extra voordeel dat het volledig zelf gefinancierd is door de bestaande gemeentelijke budgetten en de toekomstige besparingen op energie.

Vóór de constructiefase werden de daken in de gemeente door Ecorus onderzocht met een onbemand vliegtuig omdat ze vaststelden dat de zonnepanelen sterk werden beïnvloed door schaduwen van hun omgeving. In de studie werd de optimale plaatsing van de zonnepanelen bepaald om op al die verschillende daken de hoogst mogelijke opbrengst uit zonne-energie te halen.

Projectrealisatie

De bouw van het zonnepanelenproject begon op 10 juli 2015. Bij dat project hoorde ook het bestuderen van het energieverlies in alle gemeentelijke gebouwen en het implementeren van een plan om die verliezen te beperken door extra isolatie en digitalisering van de verwarmingssystemen. In boilerruimtes en op daken werd strategische isolatie geplaatst om het energieverbruik in de gebouwen tot een minimum terug te brengen.

In totaal werden 3400 zonnepanelen van 250W en 34 omvormers van Delta met een vermogen van 5 kVA, 10 kVA of 20 kVA geïnstalleerd in de 17 verschillende gemeentelijke gebouwen. Het installeren van de zonnepanelen was niet eenvoudig aangezien ze op 17 verschillende daken moesten worden geplaatst en voor elk van die daken een licht aangepast montagesysteem nodig was. Ondanks deze uitdagingen kon Ecorus alle zonnepanelen in een relatief korte periode installeren.

De snelle levering en goede ervaringen met de cellen uit het verleden waren volgens Ecorus de reden dat de omvormers van Delta werden gekozen.

Delta RPI-omvormers zijn robuust en betrouwbaar en ideaal voor commerciële systemen op daken. Met hun hoge piekrendement tot 98,4% bieden de zonne-omvormers van Delta de gemeente een stabiele bron van zonne-energie die nog vele jaren zal opbrengen.

De constructiefase duurde in totaal 4,5 maanden en op 1 december 2015 werd de installatie feestelijk in gebruik genomen.

Conclusie

De nieuwe systemen op de daken genereren jaarlijks ongeveer 1000MWh aan elektriciteit. Bovendien wordt verwacht dat ze elk jaar 127 ton aan koolstofdioxide zullen besparen. Dat komt overeen met de CO2-uitstoot van 128 gezinnen gedurende één jaar.

De burgemeester van Middelkerke, Mevr. Janna Rommel-Opstaele: “De installatie van zonnepanelen en flankerende energiebesparende maatregelen kaderen alle binnen het Europese burgemeestersconvenant. We engageren ons hierin om de CO²-uitstoot op ons grondgebied met minstens 20% te verminderen tegen het jaar 2020. Natuurlijk moeten we ons niet blindstaren op deze cijfers, maar gaat dit initiatief ook om het lokale energiebeleid van een systematische aanpak te voorzien en zichtbaar te maken voor de bevolking. Ik ben namelijk van mening dat wij als lokale overheid, door het goede voorbeeld te geven, onze inwoners kunnen stimuleren dit voorbeeld te volgen en dat we op deze manier allemaal ons steentje kunnen bijdragen om de klimaatverandering een halt toe te roepen.”

Mevrouw Rommel-Opstaele zegt dat ze als lokaal bestuur gelooft dat ze het goede voorbeeld moeten geven als ze willen dat de inwoners van de gemeente ook naar een verminderde CO2-uitstoot streven. Zo wordt iedereen aangemoedigd om zijn steentje bij te dragen en klimaatverandering tegen te gaan.

Delta is trots dat haar zonne-omvormers geselecteerd werden voor dit project en deelt dezelfde doelstellingen als de gemeente Middelkerke, namelijk klimaatverandering tegengaan en bijdragen tot wereldwijde energiebesparing door gebouwen op een slimmere manier te ontwerpen en de meest efficiënte zonne-omvormers te gebruiken.

De samenwerking tussen Delta en Ecorus is uitstekend verlopen. De beide bedrijven willen in de toekomst vaker samenwerken in soortgelijke projecten en zien het als hun gemeenschappelijke missie om gemeenten te helpen hun CO2-uitstoot te verminderen door meer systemen met zonnepanelen te installeren. Zo kunnen ze zeker zijn van duurzame en betaalbare energie.
The publisher indicated in each case is solely responsible for the press releases above, the event or job offer displayed, and the image and sound material used (see company info when clicking on image/message title or company info right column). As a rule, the publisher is also the author of the press releases and the attached image, sound and information material.
The use of information published here for personal information and editorial processing is generally free of charge. Please clarify any copyright issues with the stated publisher before further use. In the event of publication, please send a specimen copy to service@pressebox.de.