Lumikko presenterar för första gången på IAA 2016: det energisnåla L4-aggregatet med hybridteknologi

Den finska specialisten på lastbils- och släpkyla Lumikko presenterar sitt nya kylaggregat L4 med en energieffektiv hybridkompressor från BITZER på mässan IAA nyttofordon

Kompakt, pålitlig, kraftfull och energieffektiv, Lumikko´s nya L4-aggregat har många styrkor
(PresseBox) ( Hannover/Seinäjoki, )
21.09.2016. Lumikko och BITZER visar sin nya lösning för transportkyla på IAA nyttofordon 2016 i Hannover. Kompressorspecialisten BITZER har utvecklat en ny hybridkompressor speciellt för sitt finska dotterbolag Lumikkos innovativa kylaggregat L4.

Kompakt, tillförlitligt, kraftfullt och energieffektivt: Det nya kylaggregatet L4 från Lumikko har många starka sidor. Framför allt väger det bara 400 kilo och är därmed betydligt lättare än jämförbara anläggningar. Det minskar bränsleförbrukningen och ökar lastförmågan. En nyhet i denna effektivitetsklass är den integrerade förångaren som inte når in i lastutrymmet som därmed kan utnyttjas helt. Lumikko har konstruerat L4 för alla miljövänliga kylmedel, t.ex. R452A. Kylaggregatet kan dock användas med R448A och R449A också. Båda kylmedlen har i jämförelse med R452A ca 35 % lägre global uppvärmningspotential (GWP) och skonar därmed miljön på ett ännu mer hållbart sätt. Jämfört med R404A går det till och med att minska den globala uppvärmningspotentialen med ca 65 % om R448A och R449A används.
L4 är konstruerad för användning i lastbilar med över 5,5 ton och lämpar sig tack vare sin höga kyl- och uppvärmningsprestanda även för transport av temperaturkänsliga produkter som livsmedel och läkemedel. Mässbesökarna kan ta sig en titt på L4 i Lumikkos monter, nr D06 i hall 27 och på utställningsplats nr N07 på utomhusområdet där den demonstreras av Lumikkos experter.

Drivning med diesel- och elmotor
L4 är specialutrustad med den integrerade hybridkompressorn från BITZER med två olika slags drivningar: antingen med remdrift direkt från dieselmotorn som oberoende drivkälla eller med den integrerade elmotorn för nätdrift. I dieseldrift fungerar elmotorn som generator för matning av alla komponenter på hybridkylanläggningen som ventilator, uppvärmning och styrning. Därmed behövs ingen extra generator som det hittills har brukat finnas i anläggningarna. ”Den integrerade kolvkompressorns hela drivlina är oerhört kompakt och kraftfull”, säger Tobias Fuhrer, Market Sector Manager Truck & Trailer hos BITZER. Oavsett om djupfrysning görs med diesel- eller elmotor uppnår L4 en kylprestanda på ca 4 kilowatt i båda driftsätten. I normal drift uppnås till och med ca 8 kilowatt med båda driftteknikerna. Uppvärmningsprestandan ligger på ca 4,5 kilowatt även vid mycket låga omgivningstemperaturer.

Enkel användning och underhåll
En annan utmärkande egenskap är den färgade grafikdisplayen. Den skiljer sig från andra tillverkares monokroma utföranden och ger en högre användarkomfort. För närvarande stöder den språken tyska, engelska, svenska, finska och hebreiska – fler språk följer. Men det är inte bara själva användningen utan även underhållet på kylaggregatet och kompressorn som är mycket komfortabelt: Det är betydligt enklare att göra reparationer och underhåll eftersom det går mycket lätt att komma åt alla delar. Tack vare längre underhållsintervall för L4 minskar dessutom servicekostnaderna för de användande företagen.

Lumikko satsar på hybridteknik
Det tyska BITZERs finska dotterbolag Lumikko tillverkar kylaggregatet L4 i Seinäjoki. De passande hybridkompressorerna från BITZER kommer från det internationella kompetenscentrumet för kolvkompressorer i tyska Schkeuditz.
”Den kompakt uppbyggda lättviktaren L4 är ett riktigt kraftpaket som höjer ribban i sin klass. Ett viktigt steg för framtiden – och här är hybridteknologin avgörande för BITZER”, förklarar Fuhrer. L4 är början på en ny generation mobila kylaggregat. För de kommande åren tänker kyl- och klimatbranschens innovationsdrivkraft utöka hybridteknologin till att omfatta hela Lumikko produktserien.
 
Lumikko grundades i Finland 1970 och är en tillverkare av innovativa och stabila kylsystem för transportkyla, däribland kylanordningar för lastbilar och släp. Tillverkningen sker i fabriken i Seinäjoki. Sedan slutet av 2012 tillhör firmans kylsegment, Lumikko Technologies Oy, den internationella BITZER Group, världens största oberoende tillverkare av kylkompressorer.
Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.
Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@pressebox.de.