BITZER utökar BEST service tool

Specialisten på kylmedelskompressorer uppdaterar sin serviceprogramvara

En väsentlig nyhet med BEST software är att det är möjligt att visa dataloggarnas mätare och statistik
(PresseBox) ( Sindelfingen, )
Kompressorspecialisten BITZER presenterar den senaste uppdateringen av sin programvara Electronics Service Tools (BEST software). Med hjälp av BEST software kan kyl- och serviceteknikerna snabbt och enkelt sköta alla BITZER IQ produkter från datorn.

BEST software ger användaren en fullständig överblick över driftstatus, konfiguration och felsökning för BITZER kompressorer, frekvensomvandlare och kondenseringsenheter. BEST underlättar arbetet för serviceteknikerna väldigt mycket eftersom de till exempel kan ställa in apparatparametrar snabbt och säkert, analysera fel, visa dataloggar och uppdatera firmeware med hjälp av den. Nu har BITZER uppdaterat verktyget för igångsättning, övervakning och underhåll av kompressorer och tillhörande elektronikkomponenter till version 2.8.

Förbättringarna innebär bland annat utökade dataloggfunktioner för enhetsloggar som visning av mätare och statistik samt en lista i tabellform med larmmeddelanden.

Alldeles ny är också den senaste kolvkompressorserien från BITZER: Användare kan välja ECOLINE+ kompressorer till de externa frekvensomvandlarna VARIPACK och IQ moduler CM-RC-01. Tillsammans med IQ modulen CM-RC-01 kunde dessutom kompressorernas användningsgränser för kylmedlen R407A, R407F, R448A och R449A utökas. För frekvensomvandlarna i VARIPACK serien tillkom kylmedlen R452B och R454B, dessutom går det nu också att skriva in och hitta önskade kompressorer med hjälp av en sökfunktion. Därtill kommer att BITZER har utökat frekvensområdena för sina CO2 och GSD6 kompressorer. Med danska, estniska och svenska har antalet tillgängliga språk utökats till elva.

Om en tidigare version av BEST software redan är installerad på datorn är den lätt uppdaterad med hjälp av programvarans automatiska uppdateringsfunktion. Om den nya versionen är tillgänglig visas det längst ner i högra hörnet när programmet har öppnats. Annars kan uppdateringen laddas ner direkt från BITZERs webbplats. Där finns också en video som förklarar hur BEST software fungerar:

https://www.bitzer.de/...

Bildöversikt
Bilderna får endast användas för redaktionella ändamål. Användningen är kostnadsfri så länge källan anges ”Foto: BITZER” och ett gratis exemplar skickas till oss. Grafiska förändringar, förutom för att framhäva huvudmotivet, är inte tillåtna.
Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.
Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@pressebox.de.