Alltrucks Truck & Trailer Service współpracuje z C-ECO: Prosty proces zwrotu starych części sprzyja zrównoważonemu wykorzystaniu surowców i ma korzystny wpływ na bilans emisji CO2

Alltrucks Truck & Trailer Service i C-ECO współpracują teraz w całej Europie. W ten sposób ponad 700 partnerów Alltrucks ma wyłączną możliwość bezproblemowego i bezpośredniego zwrotu starych części za opłatą do zamkniętego obiegu gospodarki

Alltrucks Truck & Trailer Service współpracuje z C-ECO: Prosty proces zwrotu starych części sprzyja zrównoważonemu wykorzystaniu surowców i ma korzystny wpływ na bilans emisji CO2
(PresseBox) ( Monachium, )
Koncepcja warsztatowa kompleksowej obsługi wszystkich marek „Alltrucks Truck & Trailer Service” opiera się obecnie w całej Europie na współpracy z Circular Economy Solutions GmbH (C-ECO). C-ECO umożliwia systematyczną oszczędność w zamkniętym obiegu gospodarczym zużytych części samochodowych i wykorzystuje swoją markę serwisową CoremanNet. Usługa łączy logistykę transgraniczną z inteligentnymi rozwiązaniami informatycznymi i zapewnia sprawny zwrot części pojazdu do ponownego wykorzystania. Dzięki współpracy między „Alltrucks Truck & Trailer Service” a C-ECO stare części można teraz odbierać bezpośrednio w ponad 700 warsztatach partnerskich Alltrucks w całej Europie. W ten sposób Alltrucks aktywnie promuje zrównoważone wykorzystanie surowców w przemyśle motoryzacyjnym i przyczynia się do zmniejszenia obciążenia środowiska.

Dzięki współpracy Alltrucks i C-ECO oferują optymalną obsługę partnerów warsztatowych firmy Alltrucks w zakresie utylizacji starych części. Umowa daje warsztatom pojazdów użytkowych, które należą do sieci Alltrucks, możliwość zwrotu zużytych części do zamkniętego obiegu gospodarczego w prosty sposób, za opłatą.

„Bardzo cieszymy się ze współpracy z C-ECO” - mówi Homer Smyrliadis, Dyrektor Zarządzający Alltrucks. „W ten sposób możemy zaoferować naszym warsztatom partnerskim możliwość odsprzedaży starych części zamiast ich utylizacji. Ceniona sieć logistyczna CoremanNet zapewnia nieskomplikowany zbiór, odbiór i płatność za części. Partnerzy nie tylko zmniejszają wydatki operacyjne, ale także przyczyniają się do poprawy bilansu emisji CO2. Jesteśmy dumni z tego, że dzięki tej nowej ofercie możemy przyczynić się do ciągłego wzmacniania sieci w Europie.”

„Oferujemy wszystkie usługi związane z gospodarką o obiegu zamkniętym. Aby w ogóle było to możliwe, używane części muszą trafić do firmy naprawczej. W tym celu kupujemy stare części, aby w razie potrzeby wprowadzić je z powrotem na rynek. W ten sposób gwarantujemy, że produkty nadające się do recyklingu będą w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał i że w ten sposób zostaną zaoszczędzone zasoby. W Alltrucks mamy silnego partnera i cieszymy się ze współpracy z nimi” - dodaje Michael Schedler, dyrektor zarządzający C-ECO.

C-ECO

Circular Economy Solutions GmbH (C-ECO) jest firmą usługową i konsultingową zajmującą się gospodarką o obiegu zamkniętym. Firma opracowuje modele biznesowe i prowadzi globalną sieć, aby produkty z recyklingu mogły w pełni wykorzystać swój potencjał. Dzięki inteligentnej technologii informatycznej, logistyce zwrotów i ocenie starych części, C-ECO oferuje wszystkie usługi dla gospodarki o obiegu zamkniętym z jednego źródła. Spółka została założona w lutym 2016 roku, jako spółka córka firmy Robert Bosch GmbH. Do obsługi procesów w sektorze motoryzacyjnym C-ECO korzysta ze sprawdzonej usługi zarządzania częściami CoremanNet. Serwis ten obraca rocznie 3 milionami części zamiennych. Globalna sieć ma 20 stacji kompletacji na czterech kontynentach.
www.c-eco.com
The publisher indicated in each case is solely responsible for the press releases above, the event or job offer displayed, and the image and sound material used (see company info when clicking on image/message title or company info right column). As a rule, the publisher is also the author of the press releases and the attached image, sound and information material.
The use of information published here for personal information and editorial processing is generally free of charge. Please clarify any copyright issues with the stated publisher before further use. In the event of publication, please send a specimen copy to service@pressebox.de.