Adam Hall Financial Services - nowe udogodnienia dla klienta: Adam Hall Group oferuje leasing i najem z opcją wykupu

Adam Hall Financial Services - nowe udogodnienia dla klienta: Adam Hall Group oferuje leasing i najem z opcją wykupu (PresseBox) ( Neu-Anspach, )
Adam Hall Group, jeden z największych producentów sprzętu do organizacji imprez z siedzibą w heskim Neu-Anspach, od teraz oferuje swym klientom z całej Europy elastyczne możliwości finansowania zakupu produktów w postaci atrakcyjnych modeli najmu z opcją wykupu i leasingu. Pod szyldem „Adam Hall Financial Services” firma we współpracy z pośrednikiem finansowym przygotowała przyjazny dla klienta pakiet usług finansowych.

Adam Hall Group udziela finansowania wszystkim posiadającym wystarczającą zdolność kredytową europejskim klientom przemysłowym, wypożyczalniom sprzętu i instalatorom nagłośnienia. Minimalna wartość zakupu wynosi 3000 euro. Wyłączone z finansowania są akcesoria takie jak statywy, okucia do skrzyń flightcase i kable, chyba że stanowią część większego projektu.

Pakiet finansowania jest dostępny w trzech wariantach: amortyzacja częściowa, amortyzacja pełna, najem z opcją wykupu. Pierwsze dwie opcje są rodzajami leasingu. Ich zaleta dla wypożyczalni sprzętu i integratorów systemów polega na możliwości pełnego zaliczenia zakupu w ciężar kosztów uzyskania przychodu. Klient może zaliczyć spłacane przez siebie raty leasingowe do kosztów brutto, czyli razem z podatkiem VAT, nie obciążając bilansu firmy. Taka forma finansowania nie zmniejsza kapitału własnego ani nie pogarsza płynności finansowej przedsiębiorstwa, a ponadto daje klientowi swobodę działania przy podejmowaniu przyszłych decyzji finansowych.

Jednak neutralność dla bilansu i zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa to nie jedyne atuty leasingu oferowanego przez Adam Hall Group: „We wprowadzonym przez nas modelu ‚pay-as-you-earn‘ wymagalność rat leasingowych jest uzależniona od stopnia wykorzystania obiektu” – wyjaśnia Sven Wagner, Financial Director Adam Hall Group. „Dzięki temu przedmiot leasingu spłaca się niemal samoczynnie, ponieważ całość finansowania rozkłada się na okres użytkowania”.

Kolejną zaletą leasingu jest bezpieczeństwo planowania. Wysokość rat leasingu i czas trwania umowy są ustalone od samego początku i nie zależą od wahań stóp procentowych czy zmian ratingu. Decydując się na leasing, klient może wybrać amortyzację częściową lub pełną. W pierwszym wariancie po zakończeniu okresu leasingu klient wykupuje przedmiot za ustaloną cenę. W drugim wariancie klient ma wybór – może zdecydować się na wykup przedmiotu leasingu za cenę równą jego aktualnej wartości rynkowej.

Oprócz leasingu w ofercie Adam Hall Financial Services znajduje się również najem z opcją wykupu. W tym modelu klient aktywuje nabyty środek w swoim bilansie i amortyzuje go. Zalety tego rozwiązania to finansowanie 100% wartości środka oraz jasne zasady przeniesienia jego własności po zakończeniu okresu umowy. Zalety te występują także w obu wyżej wymienionych wariantach leasingu, obok wspomnianych korzyści podatkowych.

„Wprowadzając Adam Hall Financial Services chcemy zaoferować klientowi prawdziwą wartość dodaną” – podkreśla Sven Wagner. „Warto dodać, że Adam Hall Group nie występuje jako pośrednik finansowy. Współpracujemy z renomowanym brokerem leasingowym, który znajduje dla naszych klientów najkorzystniejszego leasingodawcę. Jest to nasza odpowiedź na liczne zapytania ze strony klientów”.

Klient zainteresowany leasingiem może zwrócić się bezpośrednio do Działu Sprzedaży Adam Hall. Otrzyma wówczas ofertę wraz z wymaganymi dokumentami drogą mailową. Zapytania są rozpatrywane niezwłocznie, zwykle w terminie od jednego do pięciu dni roboczych, w zależności od kraju i klienta. Klient zawiera umowę leasingu z leasingodawcą, natomiast Adam Hall Group wystawia rachunki firmie leasingowej.

#EventTech #ProAudio #ProLighting #StageManagement

Więcej informacji w Internecie pod adresem: www.adamhall.com
Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.
Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@pressebox.de.