Pfeiffer Vacuum představuje novou rotační olejovou vývěvu s magnetickou spojkou Duo 11 ATEX

Asslar, (PresseBox) -
Ochrana před výbuchem pro vnitřní i vnější prostředí
Flexibilní možnosti použití
Zvýšená bezpečnost díky magnetické spojce


Pro procesy v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo pro čerpání výbušných plynů uvedla společnost Pfeiffer Vacuum na trh rotační olejovou vývěvu Duo 11 ATEX, která je v souladu se směrnicí ATEX 2014/34/EU. Splňuje tak nejvyšší požadavky na provoz ve výbušném prostředí.

Certifikát ATEX byl udělen jak pro vnitřní tak i vnější prostředí vývěvy. Vývěva Duo 11 ATEX odpovídá zařízení kategorie 3G a teplotní třídě T4. Vývěvou je možné čerpat plyny skupiny výbušnosti do IIC včetně.

Čerpací rychlost je 9 m³/h při 50 Hz a 10,5 m³/h při 60 Hz. Vývěva Duo 11 ATEX je vybavena bezkontaktní magnetickou spojkou. Díky tomuto řešení není hřídel těsněna hřídelovými těsnícími kroužky (např. gufery) jako u jiných rotačních vývěv. Magnetická spojka tak nabízí zvýšenou bezpečnost, která je důležitá zvláště pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Magnetická spojka zajišťuje, že přes poškozené hřídelové těsnící kroužky nemohou z vnitřku vývěvy uniknout žádné látky do okolního prostředí.

Zařízení kompatibilní s výbušným prostředím jsou vyžadována v mnoha aplikacích. V různých průmyslových procesech se používají potenciálně výbušné plyny. Pokud je v blízkosti zápalný zdroj společně s dostatkem kyslíku, nelze explozi zabránit. Atmosféry s rizikovým složením se vyskytují např. v oblasti experimentálního výzkumu, v různých průmyslových procesech, v biotechnologických a chemických laboratořích. Také plnící plynové zařízení jsou vystavené zvýšenému nebezpečí výbuchu. Ve všech těchto oblastech může být použita nová vývěva Duo 11 ATEX od společnosti Pfeiffer Vacuum.

Pfeiffer Vacuum GmbH

Pfeiffer Vacuum (Stock Exchange Symbol PFV, ISIN DE0006916604) is one of the world's leading providers of vacuum solutions. In addition to a full range of hybrid and magnetically levitated turbopumps, the product portfolio comprises backing pumps, leak detectors, measurement and analysis devices, components, as well as vacuum chambers and systems. Ever since the invention of the turbopump by Pfeiffer Vacuum, the company has stood for innovative solutions and high-tech products that are used in the Analytics, Industry, Research & Development, Coating and Semiconductor markets. Founded in 1890, Pfeiffer Vacuum is active throughout the world today. The company employs a workforce of some 2,350 people and has more than 20 subsidiaries. For more information, please visit www.pfeiffer-vacuum.com.

Press releases you might also be interested in

Subscribe for news

The subscribtion service of the PresseBox informs you about press information of a certain topic by your choice at a choosen time. Please enter your email address to receive the email with the press releases.

An error occurred!

Thank you! You will receive a confirmation email within a few minutes.


I want to subscribe to the gratis press mail and have read and accepted the conditions.