Likof pri podjetju Baumüller Dravinja

Baumüller Dravinja širi svoj obrat in začenja z obratovanjem nove avtomatizirane linije za plastifikacijo kovinskih izdelkov

(PresseBox) ( Nürnberg, )
Baumüller Dravinja d.o.o., slovensko hčerinsko podjetje nemškega proizvajalca pogonov in avtomatizacije Baumüller GmbH, je 15. maja 2019 v Slovenskih Konjicah praznovalo likof za novogradnjo nadaljnje proizvodne hale. Za razširitev slovenske lokacije, ki se nahaja pribl. 30 km jugozahodno od Maribora, je skupina Baumüller naročila največjo posamezno investicijo za to lokacijo. Faza gradnje, ki bi naj traja približno leto dni, bo končana spomladi 2020. Razširitev pomeni pribl. 1300 kvadratnih metrov dodatnih proizvodnih površin, po izgradnji pa bo tukaj postavljena avtomatizirana linija za plastifikacijo kovinskih izdelkov po najsodobnejših standardih. Proizvodna površina se bo tako povečala na več kot 10.000 kvadratnih metrov.

Helmut Hauf, direktor pri podjetju Baumüller Dravinja, se veseli, da bodo lahko s to razširitvijo hitreje in bolje kos vedno večjemu povpraševanju kupcev in bo lahko podjetje uspešno raslo še naprej. Na praznovanju so bili poleg poslovodstva podjetja Baumüller Dravinja med drugim tudi generalni direktor skupine Baumüller Andreas Baumüller z glavnega sedeža podjetja v Nürnbergu, direktor Herbert Heßlinger ter minister za gospodarstvo Republike Slovenije Zdravko Počivalšek, predsednica AHK Gertrud Rentzen in župan Slovenskih Konjic Darko Ratajc.

Od kosa pločevine do povsem ožičene stikalne omarice

Na mestu proizvodnje v Slovenskih Konjicah bodo poleg rešitev iz jeklene pločevine izdelovali tudi rešitve iz legiranega jekla in aluminija. Izdelki iz jeklene pločevine, ki bodo pretežno stikalne omarice, ohišja ali obloge za stroje, bodo obdelani s praškastim premazom, uporabljali pa se bodo npr. na strojih ali napravah v industrijski proizvodnji. Od osnutka dela do izdelave strokovnjaki pri podjetju Baumüller Dravinja pokrivajo celoten spekter storitev za zahtevne individualne izdelave ter vse do velikih serijskih proizvodenj.

Pri tem se upoštevajo specifične zahteve panoge. Tako imata npr. medicinska tehnika ali živilska industrija glede higiene ali trajnosti posebno visoke zahteve za materiale in obdelavo. Baumüller Dravinja zato že dobrih deset let nudi tudi ustrezne rešitve za stikalne omarice in ohišja iz legiranega jekla in aluminija.

Inteligentna avtomatizirana linija za plastifikacijo kovinskih izdelkov organizira naročila

Nova avtomatizirana linija za plastifikacijo kovinskih izdelkov dosega razred zaščite pred korozije C5 in je zato primerna tudi za obdelavo delov, predvidenih za dele za uporabo na morju. Poleg tega jemogoča obdelava delov večjega formata od dosedanjega s težo do 700 kg. Prav tako se bo povečala kapaciteta in tako bodo po dokončanju na voljo dve moderni liniji za plastifikacijo kovinskih izdelkov.

Tehnične novosti dopolnjuje integriran, inteligenten sistem za načrtovanje proizvodnje. Naročila se razporejajo upoštevajoč terminske omejitve in omejitve zaporedij, s čimer se določi optimalno delovanje linije. Poleg tega linijo odlikujejo tudi energetska učinkovitost, protihrupna zaščita ter ohranjanje čistosti zraka.

"Nova avtomatizirana linija za plastifikacijo kovinskih izdelkov je iz vidika avtomatizacije in digitalizacije ena najsodobnejših svoje vrste. Tako bomo povečali konkurenčno prednost za naše kupce ter za nas, zaradi česar bomo glede uporabljene industrije 4.0 čisto v ospredju," pravi Jožef Klajnšek, direktor podjetja Baumüller Dravinja.

Eden najpomembnejših delodajalcev v državi

Baumüller Dravinja d.o.o.

Podjetje Baumüller Dravinja d.o.o. s sedežem v Slovenskih Konjicah, ki ležijo pribl. 30 km severovzhodno od Maribora, je bilo ustanovljeno leta 1958. Hčerinsko podjetje Baumüller je začelo kot kombinat IMP-ja. Več kot tri desetletja pozneje je Baumüller skupaj z reorganiziranim podjetjem ABD Dravinja ustanovilo skupno podjetje. Od leta 1995 je podjetje Dravinja v 100-odstotni lasti skupine Baumüller. Število zaposlenih se je od leta 1992 iz 32 povečalo na trenutno 300. Istočasno se je tudi proizvodna površina iz 3.600 kvadratnih metrov v letu 1992 povečala na več kot 10.000 kvadratnih metrov.

Baumüller Dravinja oskrbuje države Evropske unije, Švico in mednarodne kupce. K temu prispeva geografska lega Slovenije in dobro izgrajena prometna mreža. Dandanes podjetje Baumüller Dravinja ni le eno večjih, ampak tudi eno hitreje rastočih podjetij v Sloveniji. Podjetje Baumüller se je v tem času razvilo v enega pomembnejših delodajalcev v državi in bo ta položaj v sodelovanju s svojimi kupci uspešno gradilo še naprej v prihodnosti.
The publisher indicated in each case is solely responsible for the press releases above, the event or job offer displayed, and the image and sound material used (see company info when clicking on image/message title or company info right column). As a rule, the publisher is also the author of the press releases and the attached image, sound and information material.
The use of information published here for personal information and editorial processing is generally free of charge. Please clarify any copyright issues with the stated publisher before further use. In the event of publication, please send a specimen copy to service@pressebox.de.