+++ 821.351 Press releases +++ 33.972 Newsrooms +++ 6.000 Media +++

Press releases

Wspólna biesiada przy dźwiękach saksofonu u stóp nowej turbiny wiatrowej o mocy 22 MW

, Energy / Environment

Przy pięknej słonecznej pogodzie burmistrz Peter Müller oraz zespół grupy vortex energy spotkali się ze wszystkimi przedsiębiorstwami uczestniczącymi...

Saxophone, food and drink against a 22 MW turbine backdrop

, Energy / Environment

Under clear skies, mayor Peter Müller and the vortex energy group's wind team met with all the companies involved in the construction to celebrate...

Saxophon, Speis und Trank vor 22-MW Turbinenkulisse

, Energy / Environment

Unter strahlendem Sonnenschein treffen Bürgermeister Peter Müller und das Wind-Team der vortex energy Gruppe auf alle am Bau beteiligten Unternehmen,...

Solarenergie - lohnt sich das?

, Energy / Environment

1) Welche Typen von Solarpaneelen gibt es und wie sind die Unterschiede? Wir haben drei grundlegende Typen von Photovoltaik-Paneelen: amorphe,...

Energia słoneczna - czy to się opłaca?

, Energy / Environment

1) Jakie są rodzaje paneli fotowoltaicznych czym się różnią? Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje paneli fotowoltaicznych: amorficzne, polikrystaliczne...

Solar power - does it make economic sense?

, Energy / Environment

What are the types of photovoltaic panels and how do they differ? There are three basic types of photovoltaic panels: amorphous, polycrystalline...

vortex energy wbija pierwszą łopatę pod budowę farmy wiatrowej Gadegast 22MW

, Energy / Environment

Rozpoczęcie budowy fundamentów dla ośmiu elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w Gadegast w dzielnicy miasta Zahna-Elster to szczególny kamień...

Offizieller Spatenstich: vortex energy baut 22MW-Windpark "Gadegast"

, Energy / Environment

- Mit dem Beginn der Fundamentarbeiten für acht Windenergieanlagen im Ortsteil Gadegast ist ein besonderer Meilenstein für alle Beteiligten erreicht....

Official ground-breaking ceremony: vortex energy builds 22MW "Gadegast" wind farm

, Energy / Environment

With the start of the foundation work for eight wind turbines in the district of Gadegast all those involved have reached a special milestone....

"TCM providers and traders must work closely together"

, Company-internal

What are the main challenges to technical and commercial management providers (TCM providers) resulting from new market structures? Dr. Florian...

"Firmy dostarczające usługi TCM i spółki obrotu muszą ściśle współpracować"

, Company-internal

Jakie są główne wyzwania stojące przed firmami oferującymi usługi zarządzania technicznego i handlowego (TCM), wynikające z nowej struktury rynku? Dr...

"Dienstleister für technische und kaufmännische Betriebsführung und Händler müssen eng zusammenarbeiten"

, Company-internal

Neue Marktstrukturen führen zu neuen Herausforderungen für die Dienstleister für technische und kaufmännische Betriebsführung. Welche sind dies? Dr....

vortex energy promotes innovative school students in the 4th National Polish Wind Energy Competition

, Energy / Environment

With the aim of raising the awareness of environmentally friendly energy sources in an innovative way and motivating young people to apply their...

vortex energy wspiera innowacyjnych uczniów podczas "IV Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wiatrowych"

, Energy / Environment

Aby budować świadomość młodych ludzi w kwestii pozyskiwania energii ze źródeł ściśle powiązanych z ochroną środowiska, vortex energy został sponsorem...

vortex energy fördert innovative Schüler beim "4. polnischen Nationalwettbewerb für Windturbinenbau"

, Energy / Environment

Mit dem Ziel das Bewusstsein für umweltverträgliche Energiequellen innovativ zu fördern und junge Menschen zu motivieren, ihre Ideen und Fertigkeiten...

Media

Loading data, please wait...
Loading data, please wait...
Loading data, please wait...
Loading data, please wait...
vortex energy holding ag
Obere Königsstr. 30
D - 34117 Kassel
Contact

Frau Danusch Onsori


Marketing Managerin

Phone +49 (561) 450798-30
Fax +49 (561) 450798-15


Frau Diana ParyskaPhone +48 (91) 4315397
Fax +48 (91) 4843111


all contacts

Subscribe for news

The subscribtion service of the PresseBox informs you about press information of a certain topic by your choice at a choosen time. Please enter your email address to receive the email with the press releases.

An error occurred!

Thank you! You will receive a confirmation email within a few minutes.